Marshmallow Challenge

Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych wzięły udział w słodkiej zabawie „Marshmallow Challenge”. Przedszkolaki zostały podzielone na grupy. Każda grupa otrzymała piankę Marshmallow, nitki makaronu spaghetti, kawałek sznurka oraz taśmę klejącą.

Polecenie było proste: Wykorzystując dostępne materiały zbudować wieżę, a potem umieścić na jej szczycie tytułową piankę Marshmallow. Grupa, której uda się zbudować najwyższą wieżę wygrywa. Udział w zadaniu przyniosło dzieciom wiele uśmiechu i pozytywnych emocji. Na koniec wszystkie grupy zostały nagrodzone dyplomem a każde dziecko otrzymało prezent.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup nagród.