W roku szkolnym 2006/07 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Uczniowie z klasą” organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej.

Aby zdobyć tytuł „ucznia z klasą”- były realizowane  w grupach projekty:

1. Badam  świat (projekty naukowe),

2. Jestem twórcą (projekty artystyczne),

3. Pomagam innym (projekty społeczne).

 
Praca uczniów polegała na wymyślaniu, zaplanowaniu i zrealizowaniu projektu. Opisywali swoje sukcesy i porażki na blogach. Uwieńczeniem pracy była prezentacja w formie sesji, wystawy.

W akcji brali udział uczniowie z klas:

IA – opiekun Pani Anna Wolska,

IIB – opiekun Pani Maria Kołodziejska,

IIC -opiekunowie Pani Letycja Kosińska i   Pani Małgorzata Kozubska, która jest jednocześnie szkolnym koordynatorem programu.

Realizacja programu trwała do końca kwietnia.

Zakończenie realizacji programu „Uczeń z klasą”

 Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007 zostały wręczone dyplomy uczniom i nauczycielom – uczestnikom akcji „Uczeń z klasą”. Pracę nad projektami z obszaru „Badam świat” zakończono w miesiącu kwietniu. Poszczególne zespoły zaprezentowały rezultaty swoich badań w różnorodnej formie – pokazy multimedialne i odczyty na zebraniach rodziców, godzinach wychowawczych i na  zajęciach przedmiotowych, wystawy albumów, plansz, folderów itp. Tematyka prac była różnorodna – najciekawsze projekty to:

„Kody świata”- opiekun p. M. Kołodziejska, uczniowie klasy II b –A. Kaszewski, S.    Przytulska, P. Chojnacki, N. Zaborowska, A. Zaborowska.

„Wpływ wybranych zjawisk na życie człowieka” – opiekun p. L. Kosińska, uczniowie klasy II c – P. Balcerzak, P. Szczęsna, M. Zielińska.

„ Etapy ewolucji człowieka” – opiekun p. M. Kozubska, uczniowie A. Trepto, A. Kwiatkowska, S. Olczyk.

„ Podróżowanie, czy jest bezpieczne”; „ Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym” – opiekun p. A. Wolska, uczniowie klasy I a – B. Kalinowska, M . Sokół, I. Woźnicka, A. Lewandowska, M. Panek, N. Lińska, J. Krzywicka, K. Kujawa, N. Bugdał, M. Szwechowicz, M. Wolski.

Podczas pracy nad projektem każdy odnosi sukces. Dzięki takiej pracy kształtowana jest wytrwałość, przedsiębiorczość, umiejętność współdziałania oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

OPRACOWAŁA M.K.