Rada Pedagogiczna 2023/2024

DYREKTOR – Robert Pypkowski

WICEDYREKTOR – Marek Osmałek

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

MATEMATYKA

INFORMATYKA

PRZYRODA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PLASTYKA

TECHNIKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

LOGOPEDA

BIBLIOTEKA

PEDAGOG

DORADZTWO ZAWODOWE