RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 W GOSTYNINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Martyna Katarzyna Jędrzak – Przewodnicząca
  2. Joanna Wojciechowska – Zastępca przewodniczącej
  3. Aleksandra Gajczyk – Skarbnik
  4. Małgorzata Oniśk – Sekretarz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

  1.  Milena Sabalska- grupa „Żabki”
  2. Martyna Rychlik – grupa „Biedronki”
  3. Żaneta Mrowicka – grupa „Motylki”
  4. Robert Sapierzyński – grupa „Misie”