Nasz patron

 

Siemowit IV (1352-1426)

Uchwała Rady Pedagogicznej
z dnia 18 czerwca 2001
w sprawie nadania imienia
Gimnazjum nr 1 w Gostyninie
Księcia Mazowieckiego Siemowita IV

Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Gostyninie uchwala nadanie imienia Księcia Mazowieckiego Siemowita IV swojej placówce. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną poprzedziły działania zapewniające zasięgnięcie opinii wybitnych historyków polskich w sprawie kandydata na patrona Gimnazjum, czyli Siemowita IV. W okresie kwiecień-maj 2001 w sprawie tej sformułowali swoje opinie podczas spotkań z uczniami następujący historycy :

dr. Marian Chudzyński,
prof. Henryk Samsonowicz,
prof. Michał Grzybowski.

Szkoła posiada także pisemną opinię Pani profesor Marii Ciechocińskiej, która w ówczesnym czasie była Kierownikiem Katedry Studiów Regionalnych Akademii Podlaskiej.

Uwzględniając opinie wyrażone przez wybitnych polskich historyków, szczególnie mocno związanych z historią Mazowsza stwierdzamy, że kandydatura Księcia Mazowsza Siemowita IV jest bardzo dobra na patrona Gimnazjum. Siemowit IV był wielkim Mazowszaninem, który wiele dokonał na Mazowszu w czasie długiego życia, a jednocześnie uczestniczył i angażował się w sprawy ogólnopolskie, nie wahał się sięgać do spraw europejskich, bliskie jemu były idee uniwersalizmu europejskiego. W średniowieczu na Mazowszu nie wiele było takich postaci. Gimnazjum nr 1 działa w Gostyninie, któremu status miasta nadał 8 marca 1382 roku Siemowit IV wraz z licznymi przywilejami podczas wieloletniego panowania na ziemi gostynińskiej.

Dla ziemi gostynińskiej i miasta były to więc wyjątkowo pomyślne lata, szczególnie dobrej prosperity, które w przyszłości zawdzięczały Księciu.
Zwiększenie swojej władzy upatrywał w powiększaniu lennych ziemi – stąd przyłączenie Kujaw (1383). Z faktem tym wiązała się większa zasobność, rósł bowiem zasięg wpływów gospodarczych i politycznych, słowem uległa zmianie jego pozycja pośród innych polskich książąt. Nie istniał wówczas system demokratyczny i tylko mieczem można było zdobyć cenione wówczas atrybuty władzy. Była to skuteczna metoda realizacji aspiracji władzy i takie działania były szeroko rozpowszechnione i akceptowane.

Siemowit IV był zdolnym i ambitnym władcą, którego aspiracje władcze wykraczały poza Mazowsze, gdzie był człowiekiem sukcesu. Na uwagę zasługują jego aspiracje do objęcia tronu polskiego po śmierci Ludwika Węgierskiego. Jednak przegrał w konfrontacji ze szlachtą małopolską, wojskami węgierskimi i wówczas uznał władzę Władysława II Jagiełły. Na tej podstawie można twierdzić, że był księciem mazowieckim, który nie ustępował kwalifikacjami i przymiotami innym pretendentom do tronu polskiego.

Osoba księcia, ostatniego poważnego kandydata piastowskiego na tron Polski, polityka na skalę międzynarodową, władcę, który przyczynił się do odbudowy zniszczeń na Mazowszu zasługuje na uznanie. Nadanie imienia Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Gimnazjum nr 1 w Gostyninie będzie realizacją przywracania europejskości Mazowszu, które tak skutecznie potrafili realizować nasi przodkowie.

Nadanie naszej szkole imienia Siemowita IV pozwoli na pielęgnowanie wartości „małej ojczyzny” oraz dziedzictwa kulturowego, także wykorzystać wartości okresu średniowiecza (rodzina, zaangażowanie w tworzenie dobra społeczności lokalnej, pozytywne wzorce rycerza i ascety uniwersalizm europejski, zwyczaje i obyczaje, dorobek kultury).
Uroczyste nadanie imienia nastąpiło w dniu 08 marca 2002 roku w 720 rocznice nadania praw miejskich miastu.