Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

Nazwa dokumentu
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 w Gostyninie.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 1 w Gostyninie.
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2023 roku.
Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie.
Uchwała nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie.
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Gostyninie.
Zarządzenie nr 20/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.