Nasze miasto

 

 

Gostynin – prastary gród mazowiecki, przez wieki stolica Ziemi Gostynińskiej, najpiękniejszego fragmentu Mazowsza. Miasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu, miasta i gminy. Położony jest na styku kilku regionów fizyczno-geograficznych: Równiny Kutnowskiej, Wysoczyzny Kłodawskiej, Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej, w dorzeczu rzeki Skrwy Lewej, na południowy zachód od Płocka.

Gostynin liczy obecnie około 20 tys. mieszkańców i zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię, z czego 53 proc. stanowią lasy, zaś 30 proc. użytki rolne. Otoczony jest rozległymi kompleksami leśnymi z urozmaiconą rzeźbą terenu. Dominują charakterystyczne dla Mazowsza bory iglaste i lasy mieszane. Występują tu ciekawe formy geologiczne – pozostałości ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, unikalne w skali kraju rezerwaty przyrody, pośród wzniesień, porośniętych dziewiczymi lasami i dolin, wijących się malowniczo, rzek Skrwy i Osetnicy.

Magnesem przyciągającym gości i turystów na Ziemię Gostynińską są piękne, dostępne, o wyjątkowo czystej, przejrzystej wodzie jeziora. Znajduje się tu kilkanaście dużych i kilkadziesiąt małych jezior, część z nich dobrze zagospodarowana pod względem wypoczynkowym i turystycznym. Otaczające Gostynin lasy stanowią nie tylko „zielone płuca” dla Mazowsza, ale także miejsce aktywnego wypoczynku i turystyki.

Gostynin w długookresowych planach rozwoju województwa mazowieckiego postrzegany jest jako miasto skupiające największy potencjał turystyczny i wypoczynkowy. Walory przyrodnicze północnej części Ziemi Gostynińskiej spowodowały, iż teren ten włączony został w system ochrony Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jeden z największych i najbardziej wartościowych parków krajobrazowych w kraju.