Zebrania wychowawców z rodzicami

I SEMESTR
30 sierpnia 2023 r. godz. 16:00
26 września 2023 r. godz. 17:00
9 stycznia 2024r. godz. 17.00
II SEMESTR
21 maja 2024 r. godz. 17:00