Historia Szkoły

Gimnazjum nr l im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie powstało na bazie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 5, która została oddana do użytku w dniu 01 września 1994 . Od samego momentu oddania i uruchomienia była pierwszą szkołą w mieście o wysokim standardzie użytkowania i nowoczesnym wyglądzie. Po pięciu latach istnienia szkoły, uchwałą Rady Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 1999 roku powołano do życia Gimnazjum nr l. Kolejnym bardzo ważnym etapem z życia placówki było znalezienie patrona szkoły. Został nim Książę Mazowiecki Siemowit IV, który nadał Gostyninowi w dniu 8 marca 1382 r. prawa miejskie z wieloma przywilejami, co przyczyniło się do wielkiego rozwoju miasta i regionu.

Szkoła nasza to szkoła ucząca i doskonaląca się, aktywna i twórcza, w której uczniowie są wspierani przez nauczycieli i rodziców od początku do końca tego etapu edukacji.

Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez następujące atuty:

Wszystko to czynimy po to, aby nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Decyzję o powstaniu nowej placówki podjęła Rada Miasta w Gostyninie 27 grudnia 1993 r. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy:

„w chwili obecnej (…) do szkół uczęszcza 2990 dzieci i młodzieży. (…) nauka odbywa się (…) na dwie zmiany (…). Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami higieny”.

Utworzenie nowej szkoły miało ten problem rozwiązać. Uroczysta inauguracja miała miejsce l września 1994 r., a dokonał jej ówczesny marszałek senatu pan Adam Struzik. W ten sposób swoje życie rozpoczęła Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie (popularna „piątka”). Zaszczyciło tę celebrację wielu szacownych gości:  v-ce wojewoda płocki Jerzy Ceranowski, v-ce kurator oświaty w Płocku Piotr Bombała, przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie Włodzimierz Śniecikowski, burmistrz Gostynina Andrzej Robacki, burmistrz Gostynina I kadencji Andrzej Kujawski, wójt gminy Gostynin Jan Krzywicki, przewodniczący Rady Gminy Gostynin Jan Baranowski, dyrektorzy szkół, zakładów pracy i firm prywatnych oraz redakcje gazet. Kadrę pedagogiczną stanowili wtedy:

  1. Walczak Ewa – dyrektor szkoły, historia,
  2. Stobnicka Agnieszka – wicedyrektor,plastyka,
  3. Balcerzak Anna – nauczanie początkowe,
  4. Bochniak Dariusz – muzyka,
  5. Chojnacka Katarzyna – geografia,
  6. Czarnecka Grażyna – nauczanie początkowe,
  7. Durma Małgorzata – język polski,
  8. Gadomska Iwona – nauczanie początkowe,
  9. Jankowska Katarzyna – nauczanie początkowe,
  10. Kiełbasa Joanna – język francuski,
  11. Kłosińska Anna – nauczanie początkowe,
  12. Kołodziejska Maria – matematyka,
  13. Kozubska Małgorzata – biologia,
  14. Kosiba Wojciech – informatyka,
  15. Kucharska Anna – wychowanie fizyczne,
  16. Kujawowicz Marek – wychowanie fizyczne,
  17. Kujawska Jolanta – fizyka,
  18. Lewandowska Barbara – język polski,
  19. Lewandowska Mariola – świetlica,
  20. Lewandowski Tadeusz – matematyka,
  21. Majewska Monika – nauczanie początkowe,
  22. Makola Izabela – nauczanie początkowe,
  23. Marciniak Elżbieta – katecheza,
  24. Markwant Mirosława – katecheza,
  25. Matuszewska Mariola – nauczanie początkowe,
  26. Michalak Anna – plastyka,
  27. Mikołajczyk Anna – nauczanie początkowe,
  28. Mikołajczyk Mariusz – historia,
  29. Nowogórski Artur – wychowanie fizyczne,
  30. Piskorska Anna – język polski,
  31. Rutkowska Elżbieta – pedagog szkolny,
  32. Stawicka Dorota – nauczanie początkowe,
  33. Szczepanowska Anna – nauczanie początkowe,
  34. Walczak Anna – nauczanie początkowe,
  35. Wasiak Agata – świetlica,
  36. Wasiak Bogumiła – biblioteka,
  37. Wiwała Krzysztof – język niemiecki,
  38. Wolska Anna – chemia,
  39. Zaborowska Monika – nauczanie początkowe.

 

 

Oj, wiele się zmieniło przez te lata… W trakcie funkcjonowania szkoły pracowało bądź pracuje w niej jeszcze:

Adamaszek Anna, Andrzejczak Magdalena, Antczak Mariola, Augustyniak Dorota, Bałko Janina, Ks. Bednarczyk Rafał, Bigielmajer Mariusz, Brzozowska Edyta, Cichosz Agnieszka, Duszczyk Magdalena, Dutkiewicz Piotr, Dzięgielewska Renata, Figaszewska Agnieszka, Fiodor Magdalena, Frąsiak Paweł, Gibaszek Grzegorz, Głowacki Marcin, Górska Monika, Ks. Jabłoński Tadeusz, Janiszewska Monika, Józwik Anna, Kalińska Iwona, Kiełbasa Wojciech, Kopeć Alicja, Korczyńska Elżbieta, Kosińska Letycja, Kostkiewicz Ewa, Krakowian Jadwiga, Krzemiński Maciej, Kutkowska Joanna, Lewandowski Waldemar, Lińska Katarzyna, Łęgocka Renata, Łoś Bogumiła, Ks. Łuczkowski Albin, Łykowska Jolanta, Łykowski Patryk, Markiewicz Anna, Nowicka Wioleta, Nyckowska Ewa, Oniszczuk Justyna, Osmałek Ewa, Osmałek Marek, Panek Anna, Pasikowska Edyta, Passon Marta, Piątkowska Paulina, Pypkowski Robert, Radecki Zbigniew, Rasiewicz Monika, Rojkowska Aneta, Rutowski Arkadiusz, Skonieczna Aneta, Stompor Ewa, Syska Agnieszka, Syska Piotr, Szewczyk Teresa, Szulczewski Arkadiusz, Tadeusiak Agnieszka, Uliczny Arkadiusz, Wasilewski Marcin, Waszczak Mariusz, Ks. Zych Andrzej, Zakrzewska Izabela, Zielińska Elżbieta, Złotnik Beata, Żółtowska Jolanta.

Tak wielkie ruchy kadrowe spowodowane zostały przede wszystkim reorganizacją gostynińskich szkół i utworzeniem Gimnazjum nr 1. I właśnie ten fakt przyczynił się do tego, że historia naszej szkoły bardzo wyraźnie dzieli się na dwie części: pierwszą: od września 1994 r. do sierpnia 2001 r., kiedy mieściła się tutaj Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 5 i drugą, od l września 1999 r., kiedy powstało Gimnazjum nr 1, od 8 marca 2002 noszące imię Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Najważniejszym świętem każdej szkoły jest otrzymanie przez nią imienia. 8 marca 2002 r., dokładnie w 620 rocznicę nadania Gostyninowi praw miejskich, naszym patronem został człowiek, któremu nasze miasto zawdzięcza to, że jest…miastem. Odtąd pełna nazwa naszej placówki brzmi: Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. W związku z tym miała miejsce wspaniała uroczystość, na którą składało się: zaprezentowanie sztandaru szkoły projektu Lecha Kołodzieja, odsłonięcie płaskorzeźby patrona, której twórcą jest Tadeusz Biniewicz oraz przedstawienie teatralne pomysłu nauczycieli naszego Gimnazjum. Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie odbywają się obchody patronalne. W tym dniu zamiast tradycyjnych lekcji dzieci uczą się poprzez zabawę. Składają się na to inscenizacje teatralne, w których przybliża się młodym ludziom życie w średniowiecznej Polsce. Organizowane są turnieje i konkursy, podczas których uczniowie dowiadują się wielu ciekawych informacji, jak również mogą sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Odbyły się już zawody kopijników, zorganizowano zdobywanie grodu, budowanie fortyfikacji średniowiecznych, konkurs na najciekawszy strój i namalowany obraz oraz wiele, wiele innych. Trzeba zaznaczyć, iż jest to bardzo ciekawa i nietypowa lekcja historii.


 

10 Rocznica Nadania Szkole Imienia

 

W piątek 9 marca 2012 roku w naszej szkole obchodzono 10. rocznicę nadania szkole imienia Księcia Mazowieckiego Siemowita IV. Po przywitaniu gości obecny dyrektor Robert Pypkowski oraz jego poprzedniczka Ewa Walczak wspomnieli uroczystość nadania imienia szkole sprzed 10 lat. Wśród zaproszonych gości znajdował się Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski, który w swoim wystąpieniu powiedział:

Nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Gostyninie jest kontynuacją pielęgnowania wartości „małej ojczyzny” oraz dziedzictwa kulturowego, które tak skutecznie realizowali nasi przodkowie. Chciałbym podkreślić edukacyjną działalność szkoły, która pomogła zdobyć wykształcenie na szczeblu szkoły gimnazjalnej wielu młodym ludziom. Jestem głęboko przekonany, że szkoła sprosta wymogom przyszłości i wyzwaniom XXI wieku. Polska potrzebuje młodych, zdolnych i wykształconych ludzi, gdyż od nich właśnie zależeć będzie nasza przyszłość. Szanowni Państwo, gratulując dzisiejszego spotkania, chciałbym przekazać wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów oraz dumy z wyboru patrona szkoły.

Bardzo interesujący wykład na temat sylwetki patrona Siemowita IV wygłosił ks. prof. M. M. Grzybowski. Prelegent wyraził swoje zadowolenie z tego, że gostynińskie gimnazjum pielęgnuje pamięć o księciu mazowieckim. Następnym punktem programu była debata oksfordzka przygotowana przez uczniów i ich opiekunów: Małgorzatę Durmę i Marka Osmałka. Podczas debaty prezentowane były zalety i wady zarówno charakteru Siemowita IV, jak i decyzje przez niego podejmowane. Wystąpili także absolwenci szkoły – Dominik Janiszewski i Wojciech Ulanowski, którzy urozmaicili muzycznie spotkanie.